Ústavná sťažnosť – ústavné právo

 Naša advokátska kancelária v Bratislave poskytuje vypracovanie ústavnej sťažnosti, zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veci Vašej ústavnej sťažnosti a právne poradenstvo pri podaní ústavnej sťažnosti. Právnu úpravu ústavnej sťažnosti je možné nájsť v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky a v zákone č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.

Najčastejšie sa účastníci konania sťažujú na prieťahy v konaní.

Pripravíme za Vás kvalifikovanú ústavnú sťažnosť. Advokát Vám pomôže zistiť, či vo Vašom prípade ide o porušenie ústavných práv a či vôbec pripadá do úvahy podanie ústavnej sťažnosti. V prípade zistenia porušenia Vašich práv (napr. ak bolo porušené Vaše právo na konanie pred súdom alebo iným orgánom bez zbytočných prieťahov) naša advokátska kancelária v Bratislave je schopná pripraviť ústavnú sťažnosť a zastupovať Vás nielen pred Ústavným súdom ale aj Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Pokiaľ si myslíte, že bolo porušené Vaše ústavné právo a chcete podať ústavnú sťažnosť (napríklad pre prieťahy s súdnom konaní) kontaktujte nás. Pri podaní ústavnej sťažnosti (v konaní pred Ústavným súdom) Vás podľa zákona č. 38/1993 Z.z. musí zastupovať advokát. Využite i našu bezplatnú on-line právnu poradňu pre viac informácií a právne konzultácie. Poradíme Vám, či je možné podať ústavnú sťažnosť.

Služby našej advokátskej kancelárie v Bratislave týkajúce sa ústavného práva predstavujú:

vypracovanie ústavnej sťažnosti, zastupovanie advokátom pred Ústavným súdom SR pre prieťahy v konaní a pre porušenie iných ústavou garantovaných práv,

vypracovanie sťažnosti a zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP)

právne poradenstvo v oblasti ústavného práva a ústavnej sťažnosti