Dedičské právo

 Poskytujeme právne zastupovanie a poradenstvo v dedičskom konaní a dedičských sporoch. V oblasti dedičského práva poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave nasledovné služby právnej pomoci:

poradenstvo v oblasti dedičského práva, príprava na dedičské konanie,

konzultácie vo veci vypracovania závetu, vypracovanie listiny o vydedení,

zastupovanie v súdnom konaní o neplatnosť závetu a neplatnosť vydedenia,

zastupovanie v súdnom konaní o zaradení aktív a pasív do dedičstva

vypracovanie dohôd medzi dedičmi

ochrana oprávneného dediča – zastupovanie v konaní

zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom

zastupovanie v súdnych konaniach v dedičských sporoch